NICORETTE 10MG INHALER STARTVERPAKKING

ARTIKELNUMMER: 1304237 Categorie:

 33,45  31,78

Lees voor gebruik van élk geneesmiddel de bijsluiter!
Niet langdurig gebruiken. Bewaren buiten bereik van kinderen. Contacteer uw arts of apotheker in geval van bijwerkingen.

Nicorette Inhaler bevat nicotine en wordt gebruikt om de symptomen van het stoppen met roken te verminderen. Nicorette Inhaler wordt gebruikt om de nicotine-ontwenningsverschijnselen tegen te gaan die optreden bij de behandeling van verslaving aan roken, wat leidt tot een vermindering of tot het stoppen met roken.

Gebruik:

Zie bijsluiter voor rookstop adviezen en gebruiksaanwijzing inhaler.

De dosering is individueel verschillend en gebaseerd op de noden van de patiënt om de ontwenningsverschijnselen te verminderen. 4 tot 12 patronen moeten per dag gebruikt worden. Klinische studies hebben aangetoond dat het beste effect wordt bereikt wanneer men een gemiddelde van 6 patronen per dag gebruikt. Een maximumdosis wordt bereikt na 20 minuten intensief gebruik. De aanbevolen behandelingsperiode bedraagt 3 maanden. Hierna moet de dagelijkse dosis afgebouwd worden gedurende de volgende 6 tot 8 weken. Het is aan te bevelen het product niet langer dan 6 maanden te gebruiken. Sommige personen kunnen echter een langere behandeling nodig hebben om te vermijden dat ze terug beginnen te roken.

Roken is een complexe verslaving en hoewel de Inhaler het verlangen naar roken doet verminderen, zorgen sommige omstandigheden en sociale factoren ervoor dat de persoon in kwestie blijft roken. Zelfs in het geval de persoon blijft roken, zorgt de vermindering van roken voor voordelen als gevolg van een verminderde inname van teer, irriterende stoffen, koolstofmonoxide en carcinogenen. Het succes van een rookvermindering kan motiveren om verder te gaan tot een volledige rookstop.

Zwangerschap/borstvoeding:

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Als u zwanger bent of indien u een zwangerschap overweegt wanneer u nog rookt, dan dient u volledig te stoppen met roken, want roken kan erg schadelijk zijn voor uw baby. De schadelijke inwerking van nicotine op de gezondheid van de moeder en de foetus is duidelijk aangetoond. De gevolgen kunnen de volgende zijn : laag geboortegewicht, verhoogde kans op spontane vruchtafdrijving en op perinatale sterfte. Hoe groter de dagelijkse consumptie van tabak, en bijgevolg van nicotine, hoe belangrijker de inwerking zal zijn. U wordt aangeraden om te stoppen met roken zonder het gebruik van Nicorette. Deelname aan een hulpprogramma onder medisch toezicht om te stoppen met roken kan nuttig zijn. Indien u er niet in slaagt om te stoppen met roken zonder nicotinevervangende behandeling, kan Nicorette aanbevolen zijn. Wend u tot uw arts die de voordelen en de risico’s verbonden aan het gebruik van Nicorette zal evalueren. Rookstop met of zonder nicotinesubstitutiebehandeling mag niet op eigen houtje ondernomen worden, maar moet deel uitmaken van een rookstopprogramma onder medisch toezicht.

Nicorette Inhaler, net zoals het roken, moet vermeden worden tijdens de borstvoedingsperiode, omdat nicotine in de moedermelk overgaat, dit in zulke hoeveelheden dat het schadelijk kan zijn voor het kind, zelfs bij normale dosissen. Indien u er echter niet in slaagt om te stoppen met roken zonder substitutiebehandeling, zal het gebruik van Nicorette enkel op medisch advies ondernomen worden. Wanneer nicotinesubstitutie gebruikt wordt tijdens de borstvoeding, moet Nicorette gebruikt worden juist na de voeding, en niet tijdens de twee uren die de borstvoeding voorafgaan.

Samenstelling:

De werkzame stof is nicotine. Elk patroon met vloeistof voor inhalatiedamp bevat 10 mg nicotine. – De andere stoffen zijn levomenthol – stikstof en een poreuze plug.

 

Aanverwante producten: