BRAUNOL GEL (100G)

ARTIKELNUMMER: 0661124 Categorieën: ,

 10,55  10,02

Lees voor gebruik van élk geneesmiddel de bijsluiter!
Niet langdurig gebruiken. Bewaren buiten bereik van kinderen. Contacteer uw arts of apotheker in geval van bijwerkingen.

BRAUNOL GEL

Polyvidone jodium is een topisch anti-infectans. Het heeft een bactericide werking tegenGram (+) en Gram (-) kiemen, aanwezig op de huid (namelijk : Pseudomonas,Streptokokken, Stafylokokken). Het is eveneens fungicide (namelijk op Candida albicans,Dermatofyten), terwijl het ook sporocide en virucide eigenschappen heeft.

Braunol gel bevat geen vettige bestanddelen en is oplosbaar in water.

Gebruik:

Vermijd regelmatig gebruik bij pasgeborenen. Nadat Braunol Gel werd gebruikt, moet de schildklierfunctie worden getest. Er moet de nodige voorzichtigheid in acht worden genomen om te voorkomen dat het preparaat per ongeluk oraal wordt ingenomen door zuigelingen.

Bij ouderen is het risico van door jodium geïnduceerde hyperthyreoïdie verhoogd en dergelijke patiënten dienen hun arts om advies te vragen voordat ze Braunol Gel gebruiken. Oudere patiënten met krop en gepredisponeerde patiënten met een functionele schildklieraandoening mogen Braunol Gel alleen op advies van hun arts gedurende langere tijd en op grotere oppervlakken gebruiken. Indien nodig dient de functie van de schildklier te worden bewaakt.

Breng de gel één of verschillende malen per dag aan tot het betreffende gebied volledig is bedekt. Aan het begin van de behandeling dient de gel ieder 4 – 6 uur te worden aangebracht op ernstig ontstoken of vochtige wonden om de microbicidale werking te maximaliseren. De gebruiksduur van Braunol Gel hangt af van de bestaande indicatie.

De bruine kleur van Braunol Gel is een kenmerk van het preparaat dat een teken is van de werkzaamheid ervan. Een opvallen verlies aan kleur betekent dat het preparaat zijn werkzaamheid heeft verloren en opnieuw moet worden aangebracht.

Zwangerschap/borstvoeding:

Tijdens de zwangerschap en borstvoeding mag Braunol Gel alleen worden gebruikt op doktersadvies en het gebruik dient uiterst beperkt te zijn. Nadat Braunol Gel is aangebracht, moet een functionele schildkliertest worden uitgevoerd bij het kind. Voorkom accidentele orale inname van Braunol Gel
door baby’s via contact met behandelde delen van het lichaam van de moeder tijdens de borstvoeding.

Samenstelling:

De werkzame stof in Braunol Gel is polyvidone jodium (povidon, jodium bevattend Ph. Eur.). Voor 1 g gel: Polyvidone jodium (bevat 10 % vrij jodium) 100 mg –  de andere stoffen in Braunol Gel zijn Macrogol 400 – Macrogol 4000 – natriumbicarbonaat – gezuiverd water.

Aanverwante producten: