Maandag:

8u30 - 12u30 en 13u30 - 18u30

Dinsdag:

8u30 - 12u30 en 13u30 - 18u30

Woensdag:

8u30 - 12u30 en 13u30 - 18u30

Donderdag:

8u30 - 12u30 en 13u30 - 18u30

Vrijdag:

8u30 - 12u30 en 13u30 - 18u30

Zaterdag & zondag:

Gesloten

HOMEOPATHIE

Raadgevingen bij het gebruik van enkelvoudige homeopatische middelen :

Het is onmogelijk de hoeveelheden en de verdunningen van de in te nemen homeopatische middelen vooraf te bepalen, want ze verschillen van ziekte tot ziekte en hangen ook af van het terrein waarop de ziekte evolueert.

In het algemeen, maar dit is zeker géén absolute regel, wordt geadviseerd om lage verdunningen van 4CH / 5CH of 30K (1 tot 3 x per dag) te gebruiken voor lokale symptomen. Gemiddelde verdunningen van 7CH / 9CH of 200K (van 1 tot 3 x per dag tot 1 x per week) voor algemene symptomen en hoge verdunningen van 15 / 30 CH / MK of hoger, voor psychische symptomen of zenuwsymptomen als stress en angst. Naarmate er hogere verdunningen gebruikt worden, de innamen steeds meer spreiden. De verdunning kan worden aangepast al naargelang het geneesmiddel. Naargelang de persoonlijke voorkeur en scholing van de arts/homeopaat, wordt er met een -CH of -K verdunning gewerkt.

Omdat de meeste onderzoeken met CH verdunningen gebeuren, is het advies van Boiron/Unda hierop afgestemd.

Wanneer meerdere middelen aangewezen zijn voor de behandeling, hebt u gewoonlijk de keue tussen enkelvoudige middelen of specialiteiten. Zodoende kan u voor samenstelling van uw homeopatische huisapotheek die geneesmiddelen kiezen die voor u het meest aangewezen zijn.

INNAME VAN HOMEOPATISCHE MIDDELEN:

Granulen (dikke korrels): vang het gewenste aantal korrels op in het doseerdopje. Breng dit naar de mond en laat de korrels traag onder de tong smelten. Om de kwaliteit van de korrels te garanderen mogen deze niet aangeraakt worden met de vingers.

Globulen (dunne korreltjes): rechtstreeks vanuit het buisje de volledige inhoud naar de mond brengen en traag onder de tong laten smelten.

Tabletten: gedurende enkele minuten traag in de mond laten smelten voor een goede opname. Na enkele minuten mag men ze stukbijten.

Oplossingen: rechtsreeks op de tong druppelen of eerst oplossen in ongeveer één eetlepel niet bruisend water. Vermijd leidingwater dat met chloor behandeld werd.

DOSERING BIJ KINDEREN:

De dosering bij zuigelingen en kinderen dient individueel aangepast te worden. De druppels bevatten alcohol. De tabletten, granulen en globulen bevatten lactose. Hiermee moet met name bij de kinderdosering rekening gehouden worden. Kinderen jonger dan 4 jaar hebben een groter reactievermogen. Hier beperken we de hoeveelheid tot 3 korrels, een halve tablet of 3 druppels per inname. Voor zuigelingen lossen we dit op in een weinig water. Wanneer meerdere middelen moeten worden ingenomen, lost men 10 korrels van elk middel op in een half glas water. In de loop van de dag worden hiervan koffielepels toegediend, zoveel als er innames geweest zouden zijn. De oplossing dagelijks vers bereiden.

BEWARING:

Homeopatische middelen moeten beschermd worden tegen licht, warmte en sterke geuren en ver van stralingsbronnen zoals computers, microgolf, … Vermijd vochtige plaatsen zoals badkamer of keuken. Zoals bij alle geneesmiddelen staat de vervaldatum op de verpakking vermeld.

CONTRA-INDICATIES EN ALGEMENE WAARSCHUWINGEN:

Bij het gebruik van homeopatische middelen kunnen de bestaande klachten verergeren (=beginverergering). Vermijd tijdens de behandeling producten te gebruiken -langs mond, luchtwegen of huid- die kamfer of menthol bevatten. Gebruik best een homeopatische tandpasta zonder menthol. Om dezelfde reden kunnen koffie, thee, cola en tabak best 15 minuten voor en na inname van homeopatische middelen vermeden worden. De meeste klassieke geneesmiddelen vormen geen tegenindicatie voor homeopatische middelen. Wanneer u continu bepaalde geneesmiddelen zoals bloeddrukverlagers of bloedsuikerverlagende middelen,… moet innemen, mag u in geen enkel geval zelf beslissen de medicatie af te bouwen; de risico’s zijn te groot. Enkel een arts is hiertoe bevoegd.

(Bron : Boiron/Unda)