ASPIRINE FASTTABS 500MG (40TABL)

 11,30  10,74

Lees voor gebruik van élk geneesmiddel de bijsluiter!
Niet langdurig gebruiken. Bewaren buiten bereik van kinderen. Contacteer uw arts of apotheker in geval van bijwerkingen.

ASPIRINE FASTTABS 500MG

Bevat acetylsalicylzuur (aspirine). Acetylsalicylzuur is een analgeticum (pijnstiller) en een antipyreticum (koortswerend middel). ASPIRINE FASTTABS wordt gebruikt voor de symptomatische behandeling van koorts en/of lichte tot matige pijn zoals hoofdpijn, griepachtig syndroom, tandpijn en spierpijn.

Gebruik:

ASPIRINE FASTTABS is specifiek voorbehouden voor volwassenen en adolescenten van 12 jaar en ouder (die 40 kg of meer wegen). Vraag uw arts of apotheker naar andere vormen van acetylsalicylzuur voor patiënten die minder dan 40 kg wegen.

Voor volwassenen en adolescenten (16 jaar en ouder):  De aanbevolen dosis per keer is 1 tablet en zo nodig mag die dosis worden herhaald na minstens 4 uur. Bij hevigere koorts of pijn bedraagt de aanbevolen dosis per keer 2 tabletten; zo nodig mag die dosis worden herhaald na minstens 4 uur. De totale dagdosering mag niet hoger zijn dan 6 tabletten.
Voor oudere patiënten (65 jaar en ouder): De aanbevolen dosis per keer is 1 tablet en zo nodig mag die dosis worden herhaald na minstens 4 uur. De totale dagdosering mag niet hoger zijn dan 4 tabletten.
Voor adolescenten in de leeftijd van 12-15 jaar (die 40-50 kg wegen): De dosering hangt af van het gewicht van de adolescent: de vermelde leeftijd wordt louter gegeven ter informatie. De aanbevolen dosis per keer is 1 tablet en zo nodig mag die dosis worden herhaald na minstens 4 uur. De totale dagdosering mag niet hoger zijn dan 6 tabletten.

Zwangerschap/borstvoeding:

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt. Tijdens de eerste vijf maanden van de zwangerschap moet u uw arts raadplegen voor u dit geneesmiddel of andere producten die acetylsalicylzuur bevatten, inneemt. Vanaf het begin van de 6e maand van de zwangerschap (na 24 weken zonder menstruatie) mag u in geen enkel geval dit geneesmiddel innemen omdat dat u of uw kind ernstige schade zou kunnen berokkenen. Als u dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap hebt ingenomen, moet u onmiddellijk contact opnemen met uw arts.

Dit geneesmiddel kan overgaan in de moedermelk. Veiligheidshalve wordt ASPIRINE FASTTABS niet aanbevolen tijdens de periode van borstvoeding.

Samenstelling:

De werkzame stof in dit middel is acetylsalicylzuur. Elke omhulde tablet bevat 500 mg acetylsalicylzuur. De andere stoffen in dit middel zijn: colloïdaal siliciumdioxide – watervrij natriumcarbonaat – Filmomhulling: carnaubawas – hypromellose – zinkstearaat.

Aanverwante producten: