LORATADINE SANDOZ 10 MG (30TABL)

 9,45  8,98

Lees voor gebruik van élk geneesmiddel de bijsluiter!
Niet langdurig gebruiken. Bewaren buiten bereik van kinderen. Contacteer uw arts of apotheker in geval van bijwerkingen.

Loratadine helpt om uw allergische verschijnselen te verminderen door de effecten te stoppen die worden veroorzaakt door de stof “histamine”. Deze stof wordt aangemaakt in het lichaam als u ergens allergisch (overgevoelig) voor bent.

Gebruik:

Niet toedienen bij kinderen onder 2 jaar of die minder dan 30 kg wegen

Volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar 1 tablet Loratadine 10 mg eenmaal per dag (komt overeen met 10 mg loratadine).

Kinderen van 2 tot 12 jaar:
Lichaamsgewicht van meer dan 30 kg: 1 tablet Loratadine 10 mg eenmaal per dag (komt overeen met 10 mg loratadine).
Lichaamsgewicht van 30 kg of minder: De tablet van 10 mg is niet geschikt voor kinderen met een lichaamsgewicht kleiner dan 30 kg.

Zwangerschap/borstvoeding:

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Het gebruik van loratadine tijdens de zwangerschap lijkt geen schadelijke effecten te hebben op de foetus. Als voorzorgsmaatregel is het verkieslijk het gebruik van Loratadine 10 mg tabletten tijdens de zwangerschap te vermijden.

Aangezien loratadine in de moedermelk wordt uitgescheiden, wordt gebruik van Loratadine 10 mg tabletten tijdens de borstvoeding afgeraden.

Samenstelling:

De werkzame stof in dit middel is loratadine. Elke tablet bevat 10 mg loratadine. – De andere stoffen in dit middel zijn: lactosemonohydraat – magnesiumstearaat, maïszetmeel – colloïdaal watervrij siliciumdioxide.

Aanverwante producten: