CETIRIZINE SANDOZ 10 MG (7TABL)

 4,14  3,93

Lees voor gebruik van élk geneesmiddel de bijsluiter!
Niet langdurig gebruiken. Bewaren buiten bereik van kinderen. Contacteer uw arts of apotheker in geval van bijwerkingen.

Bij volwassenen en kinderen van 6 jaar en ouder is Cetirizine bestemd voor de verlichting van neus- en oogklachten die verband houden met seizoengebonden en niet-seizoengebonden allergische rhinitis en bij chronische netelroos (chronische idiopathische urticaria).

Gebruik:

Geef dit geneesmiddel niet aan kinderen jonger dan 6 jaar omdat de tabletformulering de nodige dosisaanpassingen niet toelaat.

De tabletten dienen met een glas vloeistof te worden doorgeslikt. De tablet kan verdeeld worden in twee gelijke doses.

Volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar: De aanbevolen dosering is eenmaal daags 10 mg (1 tablet). Andere vormen van dit geneesmiddel kunnen geschikter zijn voor kinderen; neem hiervoor contact op met uw arts of apotheker.

Gebruik bij kinderen tussen 6 en 12 jaar: De aanbevolen dosering is 5 mg (een halve tablet) tweemaal daags. Andere vormen van dit geneesmiddel kunnen geschikter zijn voor kinderen; neem hiervoor contact op met uw arts of apotheker.

Zwangerschap/borstvoeding:

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts voordat u geneesmiddelen gebruikt. Het gebruik van Cetirizine moet vermeden worden bij zwangere vrouwen. Als u dit geneesmiddel per ongeluk gebruikt wanneer u zwanger bent, zouden geen schadelijke effecten bij de foetus optreden. U mag dit geneesmiddel alleen innemen indien nodig en op voorschrift van uw arts.

Cetirizine wordt uitgescheiden in de moedermelk. Daarom dient u Cetirizine niet in te nemen in de periode dat u borstvoeding geeft, tenzij u contact hebt opgenomen met een arts.

Samenstelling:

De werkzame stof in dit middel is cetirizine dihydrochloride. Eén tablet bevat 10 mg cetirizine dihydrochloride. De andere stoffen in dit middel zijn : Tabletkern : microkristallijne cellulose – lactosemonohydraat – magnesiumstearaat – watervrij colloïdaal siliciumdioxide – Filmomhulling : hypromellose –  lactosemonohydraat – macrogol 4000 – titaandioxide (E171).

Aanverwante producten: