Hartkloppingen

Normaal gezien zijn we ons niet bewust van het kloppen van ons hart. Hartkloppingen zijn het abnormaal kloppen van het hart en het gewaarworden van deze hartkloppingen. Men voelt afwijkingen van het hartritme; het hart kan zeer hard kloppen, het ritme voelt snel en regelmatig of juist snel en onregelmatig. Men kan niet veel doen aan hartkloppingen. Probeer niet in paniek te geraken en u te ontspannen. Haal een aantal keren diep adem. Als de hartkloppingen langer dan enkele uren aanhouden of vaak terugkomen, is het raadzaam contact op te nemen met uw arts.

Homeopathie tekst per categorie:

5 producten gevonden