Geheugen

Geheugen is het vermogen informatie op te slaan en weer op te roepen. Zonder geheugen zouden we niet kunnen zien, luisteren of denken. We zouden geen taal hebben om onszelf kenbaar te maken, noch enig besef van persoonlijke identiteit. Kortom, zonder geheugen zouden we functioneren als planten, dus intellectueel dood zijn.

Het menselijk geheugen is niet een functionele eenheid zoals het hart of de lever, maar bestaat uit een aantal systemen die onderling op een ingewikkelde wijze samenhangen, elk een eigen doel hebben en zich op geheel verschillende wijze gedragen. Deze systemen hebben één gezamelijke functie en dat is het opslaan van informatie voor toekomstig gebruik. Als iemand zijn geheugen kwijt is, betekent dat dat één of een aantal van deze systemen slecht functioneren.

Homeopathie tekst per categorie:

1–16 van de 31 resultaten