Waterpokken

Waterpokken is een infectieziekte die veroorzaakt wordt door het varicella-zoster-virus, behorend tot de categorie herpesvirussen. De incubatietijd bedraagt twee tot drie weken. De besmettelijkheid is groot. De verspreiding geschiedt door direct contact. De meeste kinderen krijgen waterpokken op jonge leeftijd en zijn daarna levenslang immuun voor deze ziekte.

Het begint meestal met hangerigheid, slechte eetlust en een lichte temperatuursverhoging. Na een tot twee dagen verschijnen dan rode vlekjes op de huid. Het eerst op de romp en de hals, spoedig daarna ook op het hoofd en de ledematen. Ook op slijmvliezen van mond, vulva of penis kunnen blaasjes voorkomen. Deze vlekjes gaan na enkele uren over in kleine blaasjes, aanvankelijk als heldere druppels op de top van een papeltje, maar spoedig troebel wordend en later indrogend tot korstjes. Kenmerkend voor deze ziekte is dat na enige dagen alle stadia van de huideruptie naast en door elkaar op de huid kunnen worden waargenomen; vlekjes, papeltjes, blaasjes en korstjes. De aantallen hiervan variëren van persoon tot persoon. Soms zijn ze zeer spaarzaam aanwezig. Als er veel erupties zijn is de persoon meestal zieker, hetgeen bij ouderen nogal eens het geval is. De uitslag kan flink jeuken en daardoor aanleiding geven tot krabben.

Zoals bij alle herpesvirussen blijft het virus na de primaire infectie levenslang aanwezig in het lichaam in een latente vorm. Op latere leeftijd kan herpes zoster (zona) optreden.

Homeopathie tekst per categorie:

HOMEOPATISCH ADVIES :

Zo vroeg mogelijk : 1 dosis Vaccinotoxinum 15 CH globulen.

Bij blaasjes :Rhus toxicodendron 9 CH + Croton tiglium 9 CH : 5 granulen van elk om het uur.

Bij korsten met dikke gele vloeistof :Mezereum 9 CH : 5 granulen om het uur.

Nadat de ziekte is doorgebroken : 1 dosis globulen Sulfur iodatum 15 CH.

12 producten gevonden