NICORETTE FRUIT 2 MG (105STUK)

ARTIKELNUMMER: 2638328 Categorie:

 22,95  21,80

Lees voor gebruik van élk geneesmiddel de bijsluiter!
Niet langdurig gebruiken. Bewaren buiten bereik van kinderen. Contacteer uw arts of apotheker in geval van bijwerkingen.

Nicorette Fruit bevat nicotine en wordt gebruikt om de ontwenningsverschijnselen tegen te gaan, die de meeste rokers ondervinden wanneer ze het roken willen verminderen of willen stoppen met roken.

De meeste rokers zijn lichamelijk afhankelijk geworden van nicotine. Maar de problemen, die mensen ondervinden als ze met roken willen ophouden, komen ook nog uit een andere hoek. Na verloop van tijd is roken een vast onderdeel van de alledaagse bezigheden: als beloning, genotsmiddel bij speciale gelegenheden of afleiding bij moeilijke of onaangename situaties. Het is duidelijk dat een roker die wil verminderen of stoppen met roken, ook met deze sterke gewoonten zal moeten breken. Rokers vinden definitief stoppen met roken vaak zo moeilijk omdat ze twee dingen tegelijk moeten doen: hun lichaam eraan wennen dat het voortaan geen nicotine meer krijgt, en breken met een diepgewortelde gewoonte. Dat is voor veel rokers te veel ineens.

Gebruik:

Zie bijsluiter voor adviezen rookstop.

De meeste mensen hebben in het begin nood aan ongeveer 8 tot 12 kauwgommen van 2 mg per dag. Neem contact op met uw arts of apotheker wanneer u denkt meer nodig te hebben. Hij kan de graad van uw nicotineafhankelijkheid nagaan en u eventueel een sterkere (4 mg) kauwgom, of een meer geschikte Nicorette vorm, aanraden. Wanneer u minder dan 20 sigaretten per dag rookt, moet u normaal gezien Nicorette 2 mg kauwgom gebruiken. Wanneer u meer dan 20 sigaretten per dag rookt, of als u per dag meer dan 15 kauwgommen van 2 mg nodig heeft, kan Nicorette 4 mg kauwgom aangeraden worden. Er mogen per dag maximaal 24 kauwgommen van 2 mg of 4 mg gebruikt worden.

Zwangerschap/borstvoeding:

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Als u zwanger bent of indien u een zwangerschap overweegt wanneer u nog rookt, dan dient u volledig te stoppen met roken, want roken kan erg schadelijk zijn voor uw baby. De schadelijke inwerking van nicotine op de gezondheid van de moeder en de foetus is duidelijk aangetoond. De gevolgen kunnen de volgende zijn : laag geboortegewicht, verhoogde kans op spontane vruchtafdrijving en op perinatale sterfte. Hoe groter de dagelijkse consumptie van tabak, en bijgevolg van nicotine, hoe belangrijker de inwerking zal zijn. U wordt aangeraden om te stoppen met roken zonder het gebruik van Nicorette. Deelname aan een hulpprogramma onder medisch toezicht om te stoppen met roken kan nuttig zijn. Indien u er niet in slaagt om te stoppen met roken zonder nicotinevervangende behandeling, kan Nicorette aanbevolen zijn. Wend u tot uw arts die de voordelen en de risico’s verbonden aan het gebruik van Nicorette zal evalueren. Rookstop met of zonder nicotinesubstitutiebehandeling mag niet op eigen houtje ondernomen worden, maar moet deel uitmaken van een rookstopprogramma onder medisch toezicht.

Nicorette kauwgom, net zoals het roken, moet vermeden worden tijdens de borstvoedingsperiode, omdat nicotine in de moedermelk overgaat, dit in zulke hoeveelheden dat het schadelijk kan zijn voor het kind, zelfs bij normale dosissen. Indien u er echter niet in slaagt om te stoppen met roken zonder substitutiebehandeling, zal het gebruik van Nicorette enkel op medisch advies ondernomen worden. Wanneer nicotinesubstitutie gebruikt wordt tijdens de borstvoeding, moet de kauwgom gekauwd worden juist na de voeding, en niet tijdens de twee uren die de borstvoeding voorafgaan.

Samenstelling:

De werkzame stof in Nicorette Fruit 2 mg is nicotine. Elke kauwgom bevat nicotineresinaat overeenkomend met 2 mg nicotine. – De andere stoffen in Nicorette Fruit 2 mg zijn natriumbicarbonaat (E500) – watervrij natriumcarbonaat (E500) – gombasis – xylitol (E967) – pepermuntolie – levomenthol – acesulfaam kalium – magnesiumoxide (licht) (E530) – talk (E553b) – stikstof. Omhulling: xylitol (E967) – smaakstof (tuttifrutti) – acaciagom – titaandioxide (E171) – carnaubawas – hypromellose – sucralose – polysorbaat 80 – gezuiverd water.

Aanverwante producten: