NICORETTE INVISIPATCH 15 MG (14STUK)

ARTIKELNUMMER: 3091600 Categorie:

 42,25  40,14

Lees voor gebruik van élk geneesmiddel de bijsluiter!
Niet langdurig gebruiken. Bewaren buiten bereik van kinderen. Contacteer uw arts of apotheker in geval van bijwerkingen.

Nicorette Invisi Patch is een semi-transparante pleister voor transdermaal gebruik die wordt gebruikt om de ontwenningsverschijnselen tegen te gaan die de meeste rokers ondervinden wanneer ze stoppen met roken. De Nicorette Invisi Patch 10 mg, 15 mg of 25 mg pleister wordt op de huid gekleefd en zorgt ervoor dat respectievelijk 10 mg, 15 mg of 25 mg nicotine gedurende 16 uur door uw huid in uw lichaam wordt afgegeven.

Gebruik:

Nicorette Invisi Patch dient te worden aangebracht op een zuivere, droge, intacte en onbehaarde huid, zoals op een heup, bovenarm of borst. De plaats waar de pleister wordt aangebracht moet elke dag worden afgewisseld. Breng de pleister nooit twee opeenvolgende dagen op dezelfde plaats aan.

Was uw handen alvorens de pleister aan te brengen. Snijd het zakje zijdelings open, zoals aangeduid, met behulp van een schaar. Kies vervolgens een zuivere, droge, intacte en onbehaarde plaats uit, zoals een heup, bovenarm of borst. Verwijder zover mogelijk één deel van de aluminiumfolie. Vermijd zo veel mogelijk om met de vingers het klevend oppervlak van de pleister aan te raken. Breng de klevende zijde van de pleister voorzichtig aan op de huid en verwijder de rest van de beschermende folie. Druk de pleister met uw handpalm of vingertoppen stevig op de huid. Wrijf met uw vingers stevig langs de rand van de pleister om te verzekeren dat deze goed vastkleeft. Na verwijderen moet de pleister in twee gevouwen worden met de klevende zijde naar de binnenkant, en terug in het geopende zakje of in aluminiumfolie verpakt worden. De gebruikte pleister moet dan zorgvuldig verwijderd worden, buiten het bereik van kinderen en huisdieren. Een gebruikte pleister mag nooit worden doorgespoeld in het toilet.

Gebruik iedere dag een nieuwe pleister: ‘s morgens bij het ontwaken aanbrengen en ’s avonds voor het slapen weer verwijderen. Dit moet u zo tenminste 3 maanden lang volhouden.

Zwangerschap/borstvoeding/vruchtbaarheid:

Zwangerschap: Als u zwanger bent of indien u een zwangerschap overweegt wanneer u nog rookt, dan dient u volledig te stoppen met roken, want roken kan erg schadelijk zijn voor uw baby. De schadelijke inwerking van nicotine op de gezondheid van de moeder en de foetus is duidelijk aangetoond. De gevolgen kunnen de volgende zijn : laag geboortegewicht, verhoogde kans op spontane vruchtafdrijving en op perinatale sterfte. Hoe groter de dagelijkse consumptie van tabak, en bijgevolg van nicotine, hoe belangrijker de inwerking zal zijn. U wordt aangeraden om te stoppen met roken zonder het gebruik van Nicorette. Deelname aan een hulpprogramma onder medisch toezicht om te stoppen met roken kan nuttig zijn. Indien u er niet in slaagt om te stoppen met roken zonder nicotinevervangende behandeling, kan Nicorette aanbevolen zijn. Wend u tot uw arts die de voordelen en de risico’s verbonden aan het gebruik van Nicorette zal evalueren. Rookstop met of zonder nicotinesubstitutiebehandeling mag niet op eigen houtje ondernomen worden, maar moet deel uitmaken van een rookstopprogramma onder medisch toezicht.

Borstvoeding: Het gebruik van Nicorette pleister moet vermeden worden tijdens de borstvoedingsperiode, omdat nicotine in de moedermelk overgaat, dit in zulke hoeveelheden dat het schadelijk kan zijn voor het kind, zelfs bij normale dosissen. Indien u er echter niet in slaagt om te stoppen met roken zonder substitutiebehandeling, zal het gebruik van
Nicorette enkel op medisch advies ondernomen worden. Het gebruik van een andere vorm van Nicorette geniet de voorkeur boven de pleisters. Indien nicotinesubstitutiebehandeling wordt gebruikt tijdens de periode van borstvoeding, moet Nicorette gebruikt worden net na het voeden en niet tijdens de twee uren die de borstvoeding voorafgaan.

Vruchtbaarheid: Terwijl het roken onvruchtbaarheid kan veroorzaken bij de man of de vrouw, is er geen informatie gekend over
de effecten van therapeutische (medicinale) nicotine op de voortplantingsfunctie. Indien u zwanger wil
worden, raadpleeg uw arts of apotheker vooraleer u dit geneesmiddel gebruikt.

Samenstelling:

De werkzame stof in dit middel is nicotine. De andere stoffen in dit middel zijn middenlange keten triglyceriden – basisch gebutyleerd methacrylaat copolymeer – polyethyleentereftalaat-folie (PET) – copolymeer van acrylaten – kaliumhydroxide (E525) – natriumcroscarmellose (E468) – aluminium acetylacetonaat – polyethyleentereftalaat-folie (PET) – gesiliconiseerd en aan een zijde bekleed met aluminium – drukinkt.

Aanverwante producten: